Deze website komt binnenkort te vervallen. Er is een nieuwe in aanbouw.                                                                                                              Deze kan je al bezoeken: www.greattocrochet.com
 

Chakra's
Ieder mens heeft, net als alles om ons heen, naast het tastbare lichaam ook een energetisch lichaam. Een energieveld dat in en om het lichaam aanwezig is. De mens heeft voeding nodig om te kunnen bestaan. Zowel tastbare voeding (voedsel), als energie voeding via de ‘Aura’, zoals het energieveld genoemd wordt. Dit energieveld heeft, naast veel kleine energiecentra, 7 hoofdcentra. Deze worden Chakra’s genoemd. Via deze chakra’s vindt energie-uitwisseling plaats.
Elk chakra staat, vanuit zijn plek in het energieveld, voor een eigen deel van het menselijk welzijn en heeft eigen trillingen en kleuren waarmee lichaam en geest zich voeden en reinigen. De chakra’s zijn onderling met elkaar verbonden en geven elkaar de energie door.
Alles is een momentopname en alles heeft ook zo zijn reden. Het leven overkomt je, brengt je ervaringen, zowel positief als negatief. Door dit alles groeit je eigen inzicht, je persoonlijke ontwikkeling en zul je steeds meer je eigen talenten ontdekken en meer en meer gaan gebruiken.
Wanneer je op een bepaald moment in je leven in onbalans bent en je lichamelijke en/of geestelijke klachten hebt, zou je er voor kunnen kiezen om naast een eventuele reguliere geneeskundige weg, een energetische aura- of chakra-behandeling te laten uitvoeren. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden.


Chrakra uitleg

Elk chakra draagt zijn eigen energie, kleuren en betekenis. Ze hebben een eigen trillingswaarde. Hoe lager het chakra gelegen is hoe lager ook de trilling. Hoe meer op weg naar het hoogste, 7e chakra, hoe verfijnder de trilling wordt. Naast de 7 hoofdchakra's bestaan er nog meer maar hieronder volgt de uitleg van de betekenis van de 7, meer aardse/lichamelijke chakra's.

1e Chakra -  Basischakra
Essentiële kwaliteit:
"De verbinding met de aarde van waaruit wij stabiliteit, vastberadenheid en stilte kunnen ervaren."
De plek van het basischakra, ook wel stuit- of wortelchakra genoemd, ligt onderaan de ruggengraat. Dit chakra geeft de verbinding met de aarde van waaruit wij de energie kunnen opnemen en overtollige energie kunnen laten afvoeren. Het is de plaats waarvandaan wij ons goed kunnen gronden d.w.z.: het bewustmaken van de verbondenheid met de aarde. Hierdoor kun je de kracht ervaren stevig in het leven te staan.


2e Chakra  -  Sacraalchakra / emotiechakra
Essentiële kwaliteit:
"Het bewust worden van en omgaan met eigen emoties waaruit creativiteit in het dagelijks leven voortvloeit."
De plek van het sacraalchakra, ook wil milt- of sekschakra genoemd ligt in de onderbuik ter hoogte van het heiligbeen (bij vrouwen op baarmoederhoogte).
Dit chakra ligt nog dicht bij het basischakra en heeft dan ook nog een sterke binding met de aarde. De energie van dit chakra heeft te maken met de lichamelijke bewustwording van emoties binnen het lichaam. Het leert je je emoties te herkennen en erkennen. Hoe meer bewuster je wordt van de energie van dit chakra hoe meer ruimte je jezelf geeft om werkelijk te mogen voelen. Hierdoor kun je je zelf kwetsbaarder op durven stellen waaruit weer kracht ervaren wordt.

3e Chakra - Zonnevlechtchakra
Essentiële kwaliteit:
"Het gebruikmaken van je aanwezige kracht om datgene te bereiken wat je jezelf tot doel hebt gesteld."
De plek van dit zonnevlechtchakra ligt tussen de navel en het onderste borstbeen in.  De functie van dit chakra is om op de juiste manier om te gaan met je wil, kracht en macht. Om zo op een creatieve wijze te bereiken wat je jezelf als doel hebt gesteld. Maar ook om bij veranderende processen je doelen eventueel aan te passen.
De gevoelstoestand van dit chakra heeft te maken met lachen, vreugde maar ook woede. Is dit chakra in harmonie dan ervaar je deze emoties en leef je ze uit.
Dit chakra is je persoonlijke kacheltje.


4e Chakra  - Hartchakra
Essentiële kwaliteit:
"Een bron van zuivere lichtbrengende, liefdesenergie voor jezelf, je omgeving en al wat is."
Het hartchakra ligt in het gebied van de hartstreek en dit gebied maakt de verbinding tussen de universele liefdesenergie en de persoonlijke beleving hiervan. Deze energie is voelbaar op het gebied van liefde, vriendelijkheid, begrip, medelijden en vergeven, zowel naar jezelf gericht als naar anderen.
Het hartchakra ligt in het centrum van je 7 chakra’s.


5e Chakra -  Keelchakra
Essentiële kwaliteit:
"Het op creatieve wijze doorgeven en ontvangen van informatie. Zowel vanuit je innerlijke als uiterlijke wereld. "
Het keelchakra ligt op het keel- en strottenhoofdgebied. Het heeft te maken met het uitspreken van je werkelijke gedachten en gevoelens, maar ook met luisteren en creatief omgaan met je intuïtie. Luisteren, proeven en ruiken horen net zo bij dit chakra als het spreken of in stilte zijn. Vanuit deze indrukken communiceer je met je innerlijk. Een bepaalde geur bijvoorbeeld, is in staat je bij een herinnering te brengen. Positief of negatief. Horen, zien en zwijgen passen bij dit chakra. Hierbij speelt het ritme van taal en klank een grote rol.
 

6e Chakra - Oogchakra

Essentiële kwaliteit:
"Zonder oordeel waarnemen vanuit je innerlijk oog, ook wat voor het werkelijke oog niet zichtbaar is."
De plek van dit chakra ligt net boven het midden van de wenkbrauwen. Hier komen alle manieren van zien, waarnemen,  samen. Vanuit de verbinding met dit chakra ben je in staat om helder te maken waar het leven om draait. Vanuit pure energie maak je een keuze en accepteer je wat hier op volgt.
Het is goed zoals het is.7e Chakra -Kruinchakra
Essentiële kwaliteit:
"Vanuit het kosmische bewustzijn het weten en ervaren gebruiken om tot inzicht en verlichting te komen."
Dit chakra bevindt zich op en rond de bovenkant van het hoofd. Het is als een soort stralenkrans aanwezig. Het kruinchakra brengt harmonie in de chaos van het ervaren. Orde in de onbewuste en bewuste gedachtewereld. Dit vanuit een diep zuiver weten omdat we ook tijdens onze aardse reis nog altijd verbonden zijn met ons kosmisch licht. In dit licht bevindt zich alles wat er is en er ooit zal zijn.Mocht je het leuk vinden om je wat meer te verdiepen in dit thema en zelf aan de slag willen gaan met het maken van een chakra-overzichtstekening dan is wellicht onze themaset: Chakraoverzicht,  iets voor jou.Hou je van inkleuren dan is kan je hier gratis een kleurplaat downloaden.
Alvast veel plezier tijden het kleuren.