Privacyverklaring   versie 1 -  21-5-2018   aangepast 1-1-2019

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens . Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Gegevensverwerking

1: Verwerkingsverantwoordelijke:
Elisannes Expressie V.O.F.
EA-Creatief
Menso Poppiusstraat 5
8536 TW Oosterzee 

2: Welke gegevens verwerken we en waarvoor:
Wij maken per onderdeel van onze activiteiten gebruik van persoonlijke gegevens:
Voor verwerken van bestellingen en inschrijvingen via onze webwinkel of telefonische bestellingen: naam- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.  De gegevens worden in een beschermde omgeving opgeslagen. Wij verwerken administratie intern en delen hiervan geen gegevens met anderen en werken niet via de cloud.

Behalve voor de onderstaande noodzakelijke uitwisseling om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren:
-  Om bestellingen te kunnen verwerken maken wij gebruik van verschillende betaalmogelijkheden zoals Ideal, Bancontact, Sofortbanking, Creditcard en achteraf betalen. Dit via de betaalservices Mollie en Klarna. Hier worden de betaalgegevens op een veilige manier verwerkt.
-  Om bestellingen te kunnen versturen maken wij gebruik van de verzendmethode van MyParcel waarvoor naam- en adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor de verzendetiketten en de track-en-trace link via PostNL.
-  Om e-mails te kunnen ontvangen maken wij gebruik van webhosting via Mijnwebwinkel, Hier worden gegevens verwerkt. Zij maken gebruik van hun eigen beveiligingsinstellingen:

Mijnwebwinkel:
- Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding –

Meer informatie nodig van de hierboven genoemde bedrijven:

Voor daar waar het nodig is voor bescherming van de persoonsgegevens hebben wij verwerkersovereenkomsten ondertekend met de betreffende instanties om de veiligheid te kunnen aantonen.

3. Duur van gegevensbewaring
De vermelde persoonlijke gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Na afhandeling  van een bestelling worden gegevens tot maximaal 6 maanden bewaard.  Uitgezonderd hierop zijn de factuurgegevens daar deze wettelijk 7  jaar bewaard dienen te worden volgens de overheid.

4. Inzage – aanpassen-verwijderen persoonsgegevens.
Op verzoek heeft u inzage in de gegevens die wij van uw bewaren. Op verzoek zullen wij alle digitale persoons gegevens aanpassen of verwijderen (uitgezonderd de gegevens voor de verplichte bewaring als bedrijf volgens de overheid). Na het indienen van één of meerdere van een verzoek zullen wij hier binnen uiterlijk 4 weken gehoor aan geven.

5. Nieuwsbrief
Via onze website is het mogelijk u in te schrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.
Hiervoor wordt uw naam en e-mailadres gevraagd om in te kunnen schrijven waarna de inschrijving na ontvangst van een e-mail bevestigd dient te worden.
Via elke nieuwsbrief die wordt verzonden is het altijd mogelijk om u weer uit te kunnen schrijven hiervoor.

Deze privacyverklaring kan waar nodig in de toekomst aangepast worden. Ontvangt u de nieuwsbrief dan zullen wij dit hierin vermelden mocht dit nodig zijn.

Voor vragen over onze privacyverklaring, het indienen van een verzoek tot inzage, aanpassing, of verwijderen van de digitale persoonsgegevens of overige vragen kunt u ons bereiken via:

info@elisannes-expressie.nl  of telefoonnummer 0649759417 of maak gebruik van ons contactformulier

 

 

Nieuwsbrief

.
Aanmelden
© 2017 - 2023 EA-creatief | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel